Maxetto garanterar kvalité

Maxetto produkterna tillverkas i Sverige med den absolut högsta standard som finns och densamma som gäller för läkemedel, dvs GMP (good manufacturing practice) . Dessutom är produktionen certifierad enligt HACCP med certifikat vilket innebär att man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar alla ingredienser både vad gäller mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror.

Allt för att garantera renhet och högsta kvalité för konsumenten.

Rulla till toppen